Het Japanse woord “Reiki” betekent universele levensenergie, de energie die overal om ons heen is;
“de kracht waar alles uit bestaat”.
Reiki is ook de naam die Dr. Mikao Usui gaf aan het systeem van werken met deze universele levensenergie.
Met Reiki wordt energie doorgegeven via de handen. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar is slechts een kanaal en geeft de Reiki energie door.
Reiki is in de eerste plaats om jezelf te behandelen, maar het is ook heel fijn om anderen, je kinderen, dieren en planten Reiki te geven.

Het eerste wat Reiki doet is het opgang brengen van ons zelfgenezend vermogen.
Reiki stroomt eerst naar de oorzaak van de klacht zodat deze wordt opgelost en de symptomen verdwijnen. Reiki is een helende energie die werkt op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.
Reiki geeft een diepe ontspanning en heft energieblokkades op.
Je kunt Reiki toepassen bij het helen van alle ziektebeelden zowel bij lichte, ernstige of chronische klachten en ook bijvoorbeeld bij botbreuken, verwonding, griep of verkoudheid.
Reiki vervangt nooit de reguliere gezondheidszorg, het kan hierop wel een aanvulling zijn
.

Reiki versterkt je intuïtie, maakt je bewuster en brengt je dichter bij jouw kern.